ДейностиЗа родителите

Международен ден за безопасен интернет

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година отбелязва на 5 февруари под мотото “Заедно за по – добър интернет”, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания за превръщане на интернет в по – безопасна и благоприятна за развитието на децата среда.

На интернет страницата на ДАЗД, https://sacp.government.bg, в рубриката “Децата в информационното общество” е публикувана информация и линк към приложениет “Protect Your Kid” ( http://protectyourkid.bg/ ). Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до неподходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Център за безопасен интернет ( https://www.safenet.bg/bg/risks ), препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com