май 30, 2024

Обучение на старшите посланици на Европейския парламент

Училище посланик на ЕП

На 11.02.2019 г. в Дома на Европа – София се проведе второто разширено обучение на учители по програмата за училища посланици на Европейския парламент. В него взеха участие и двама педагогически специалисти от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище – Десислава Трифонова и Весела Пенчева, старши посланици на ЕП.

Основните теми, дискутирани в обучителния семинар, бяха предстоящите европейски избори 2019 г. и ролята на младите хора в тях. Бяха представени интерактивни дейности, чрез които може да се повиши гражданската активност на учениците – младши посланици на ЕП.

Обучители на семинара: Теодор Стойчев – ръководител на Бюрото на ЕП, проф. Ингрид Шикова, Красимира Василева – председател на НАБЕК, Таня Чунтова, Жени Колева.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content