юни 23, 2024

„Искам да знам!“ – проекти на десетокласници

ДейностиХуманитарни

„Искам да знам!“ – бе темата на проектите, които учениците от X a клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище презентираха в часовете по български език и литература. Подготвяйки своите публични изказвания, те усъвършенстваха много от уменията си – за работа с различни информационни източници; за подбор на актуални събития, становища, факти; за спазване на езиковите норми при говорене пред публика; за общуване със слушателите и др. Интересни по тематика и завладяващи по начина на представяне бяха проектите на Венета Савова, Веселина Иванова, Йелис Мехмедова, Полина Пенчева, Илина Титкова, Полина Тодорова, Наталия Серафимова.

Публичните изказвания по актуален проблем спомагат за практическата насоченост на обучението по български език и литература, за развиване познавателните интереси и творческите способности на учениците.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content