юни 23, 2024

Дейности на второкласници за Трети март

Дейности

Учениците от II б и II д клас, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха много дейности, посветени на Трети март – националния празник на България. Те четоха и рецитираха стихотворения, свързани с тази велика дата, работиха в специално подготвени работни листове, изработиха постери. Чрез изучаването на родната история, родния език и литература децата усвояват знания за героичното минало на България. По този начин у тях се формира народностно самосъзнание. Класни ръководители са Дияна Стоянова и Ана Цанкова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content