май 27, 2024

Областен кръг на олимпиадата по информационни технологии

ОлимпиадиПриродоматематически

На 6 март 2019 г. се проведе областният кръг на олимпиадата по информационни технологии. Осем ученици от нашето училище се представиха отлично, като защитиха пред областната комисия своите проекти в направленията: „Мултимедийни приложения“ и „Интернет приложения“. Всички ученици са предложени за участие в националния кръг

Учениците показаха отлични умения за изготвяне на мултимедийни и интернет приложения. Техен ръководител е Венка Петрова – старши учител по информатика и информационни технологии. Те работят по националната програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади”.

Пожелаваме на всички ученици да бъдат допуснати до националния кръг на олимпиадата!МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content