май 19, 2024

Обучение по превенция на трафика на хора

Дейности

На 13.03.2019 г. ученици от гимназиалния етап на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище участваха в обучение по превенция на трафика на хора, организирано от Общинския съвет по наркотични вещества Търговище, със съдействието на педагогическия съветник Стойне Калайджийски. Лектор беше Антоанета Куик от А 21 – неправителствена организация, ангажирана в борбата с трафик на хора. От интересните презентации по темата учениците научиха, че трафикът на хора представлява нелегална търговия с човешки съдби и че той е най-бързо разрастващото се престъпление по целия свят, генериращо повече от 360 милиарда български лева на година.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content