май 30, 2024

Заедно за комфорта и здравето на децата в училище

Съобщения

С нови шкафчета се обогати учебно-материалната база на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище. В тях учениците от I до VII клас ще могат да заключват вещи, които ще им трябват през седмицата, но не е необходимо да ги носят всеки ден в раниците. Шкафчетата, поставени в коридорите на училището, отговарят на всички условия за безопасност на образователно-възпитателния процес. Те са красиви и функционални. Осигурени са по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Осигуряване на ученически шкафчета“.

Училищното ръководство благодари на всички родители, учители, ученици и приятели на Второ СУ, които се отзоваха с готовност и помогнаха шкафчетата да бъдат пренесени и подредени на определените места.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content