юни 22, 2024

Доброволци обучават деца за оказване на първа помощ

ДейностиНачален етап

Третокласници от група за целодневна организация на училищните дейности, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха първата си среща с Димана Стойчева от XI клас и Иван Петков от IX клас, доброволци към Българския младежки Червен кръст. Занятието е по програма „Хелфи“ – обучителен модул за оказване на първа помощ, предназначен за ученици от начален етап. Целта е децата не само да имат желанието да помогнат при нужда, но и да се научат как да го правят. Първата среща събуди интереса на малките ученици. Емоцията завладя всички по време на обучителните игри. Третокласниците с нетърпение очакват следващата среща с Дими и Ванко. Учител на групата е Радка Атанасова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content