ДейностиНачален етап

Доброволци обучават деца за оказване на първа помощ

Третокласници от група за целодневна организация на училищните дейности, при Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, проведоха първата си среща с Димана Стойчева от XI клас и Иван Петков от IX клас, доброволци към Българския младежки Червен кръст. Занятието е по програма “Хелфи” – обучителен модул за оказване на първа помощ, предназначен за ученици от начален етап. Целта е децата не само да имат желанието да помогнат при нужда, но и да се научат как да го правят. Първата среща събуди интереса на малките ученици. Емоцията завладя всички по време на обучителните игри. Третокласниците с нетърпение очакват следващата среща с Дими и Ванко. Учител на групата е Радка Атанасова.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com