май 19, 2024

Обучение по превенция на агресията

Дейности

На 26.03.2019 г. с учениците от IX б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе обучение по превенция на агресията. Специалистите от Общинския съвет по наркотични вещества Галя Рашкова и г-жа Станкова, със съдействието на педагогическия съветник Стойне Калайджийски, представиха интересна презентация по темата.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content