Ръководство

Директор

Анета Куманова

Контакти:
телефон: 0601 6 48 93
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg

Заместник-директори по учебната дейност

Пламен Иванов
Елеонора Панайотова
Катя Александрова

Контакти:
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg

Заместник – директор по административно – стопанската дейност

Даниела Трендафилова

Контакти:
телефон: 0601 6 49 60
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg