Педагогически специалисти

Педагогически специалисти: начален етап

Виолета Василева
Дияна Стоянова
Дишка Иванова
Ана Цанкова
Галя Георгиева
Живка Жекова
Даниела Лазарова
Гюлфие Хюсеинова
Милена Тенчева
Пенка Асенова
Маринела Колева
Калина Георгиева
Десислава Василева
Палвир Жечев
Светлана Михайлова
Мариана Атанасова
Румянка Добрева
Виолета Русева
Калин Кръстев
Станислав Петров

Педагогически специалисти: прогимназиален етап

Надка Владимирова
Деница Йорданова
Галина Петрова
Десислава Цанкова
Маилда Исмаилова
Мариана Неделчева
Илиана Димитрова
Рафи Ахмедов
Емил Маринов
Мария Илиева
Диан Бонев
Десислава Христова
Цветелина Кирилова
Христо Христов
Диана Ангелова
Константин Адамов
Радка Арабаджиева – Милушева
Галин Григоров
Алекс Александров
Анжела Георгиева

Педагогически специалисти: гимназиален етап

Поля Дончева
Милена Драгнева
Елеонора Иванова
Славка Георгиева
Невяна Петкова
Деница Иванова
Диана Савова
Татяна Николова
Петя Стефанова – Глеридис
Венета Янева
Светлана Николова
Евгения Костова – Христова
Светлана Косева
Блага Вълчева
Виолета Драганова
Йоанна Маркова
Венка Петрова
Петя Грудева
Катя Найденова
Десислава Трифонова
Емилия Иванова
Кристина Петрова
Гинка Господинова
Зоя Мирчева
Соня Симеонова
Марияна Стефанова
Полина Стефанова
Татяна Панайотова
Галина Георгиева
Диана Денчева
Антоанета Атанасова
Емилия Илиева
Камелия Колева
Петър Божанов
Петя Димова
Стефан Иванов
Десислава Станкова
Ванушка Жекова
Иван Николов
Стефан Димитров

Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО

Цветелина Бонева – Аферин
Кристина Димитрова
Антоанета Стоянова
Нелифер Карадай-Зевджетова
Наталия Илиева
Светлана Стоянова
Радка Атанасова
Дафинка Стоянова
Евдокия Ненова
Калоян Илиев
Боряна Стоянова
Николай Георгиев
Цветанка Димитрова
Десислава Василева
Катерина Недялкова – Иванова
Макбуле Хатибова
Галина Михайлова
Полина Маркова

Педагогически съветник

Стойне Калайджийски

Психолог

Грета Тошева

Логопед

Магдалина Друмева