май 30, 2024

За нас


Второ средно училище
„Професор Никола Маринов” гр. Търговище

 • осигурява качествено образование
 • създава условия за формиране на личности с висока интелектуална подготовка
 • възпитава будни, отговорни и активни граждани
 • съчетава националните традиции с европейските ценности
 • отговаря на предизвикателствата на съвременния свят
 • използва модерни педагогически модели и компютърни технологии
 • открива и развива таланти
Второ СУ „Проф. Никола Маринов” е най-голямото учебно заведение в Търговищка област не само по брой на ученици и паралелки, а и по значение в цялостния културен живот на нашия град. Тук се обучават над 1200 ученици на възраст от 6 до 19 години. За тяхното образование и възпитание се грижат над 100 педагогически специалисти. В духа на динамичните процеси на живота учениците развиват своите способности в областта на хуманитарните и природоматематическите науки, на информационните технологии, на чуждите езици, хореографията, музиката и изобразителното изкуство. Оттук поемат своя път младите хора, които носят в сърцата си неугасващия пламък на творчеството – на словото, багрите, песента и танца. Прославят себе си, училището, родния град и България. Не само в Търговище, но и в цялата страна, и извън нейните граници са известни постиженията на младите художници и музиканти, достойни наследници на проф. Никола Маринов.
В общуването си с науката и изкуството учениците формират собствена ценностна система, осъзнават своята значимост като творци. Те участват в много международни и национални проекти и програми и печелят призовите места в престижни конкурси, олимпиади и спортни състезания. Талантливите ученици на Второ СУ са носители на престижни награди, печелят стипендии за даровити деца, медали и грамоти в различни области на знанието.Училището разполага с модерни класни стаи, оборудвани със съвременна компютърна техника – таблети, лаптопи, интерактивни дъски, мултимедийни проектори, аудио уредби. В него функционира и публична зона за социални контакти и извънкласни дейности.
Към училището е създаден Обществен съвет – партньор, утвърждаващ авторитета на институцията.

Летопис
на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“

 • 1970 г. – назначен е първият директор – Стефан Савов. Училището носи името на художника антифашист Стефан Куцаров. Експериментира се училищна телевизия – за първи път в България. Поставя се началото на профилирано изучаване на изобразително изкуство.
 • 1972 г. – 1973 г. – поставя се началото на профилирано изучаване на музика. Създадените музикални паралелки са първите по рода си в България.
 • 1988 г. – 1998 г. – директор е Надежда Петрова. Функционира модерен видео кабинет.
 • От април 1992 г. – училището носи името на художника проф. Никола Маринов.
 • 1992 г. -1993 г. – поставя се началото на профилирано изучаване на английски език в паралелки с прием след VІІ клас.
 • 1998 г. – 2003 г. – директор е Георги Николов.
 • 2003 г. – 2005 г. – директор е Галина Йорданова.
 • 2005 г. – 2017 г. – директор е Галя Панайотова.
 • 2006 г. – открити са паралелки по хореография.
 • 2005 г. – 2008 г. – оборудвани са четири компютърни кабинета.
 • 2009 г. – открит е мултифункционален кабинет по музикални технологии. Оборудвани са модерна актова зала и зала по хореография.
 • 2011 г. – 2015 г. – осъществява се разнообразна извънкласна дейност по проект „УСПЕХ“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“.
 • Септември 2014 г. – открит е съвременен кибер център със 7 зали и зона за социални контакти по проект „Училище на бъдещето“
 • Декември 2016 г. – създаден и оборудван център „Кариера“ по проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“
 • От ноември 2016 – разнообразни извънкласни дейности по проект „Твоят час“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“

Проекти:

 • „Училище на бъдещето“ – с подкрепата на Фондация „Америка за България
 • Международен – „Радуга из России“ – фонд „Русский мир“
 • Международен – „Културни предизвикателства на ХХ в. – по програма „Коменски“
 • Международен – „Геометрия в ежедневието“ – по програма „Коменски“
 • Национален – „Подавам ти ръка“ – Национална програма за младежта
 • Иновативна практика „Заедно, задружно, с общи усилия“ – национален проект
 • Инициатива  „Знак за онлайн безопасност“ към  Европейската мрежа от центрове за безопасен интернет в помощ на училищата.
 • Национална програма „Мегафон“ – есенно училище по правата на детето
 • Детско полицейско управление – по Национална програма на Министерство на вътрешните работи.
 • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ – МОН
 • Проект към Националния Център за безопасен интернет при Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ с подкрепата на Министерството на вътрешните работи – „Киберскаути“
 • Образователен проект „Децата се учат как да защитават животните“ на фондация „Четири лапи“
 • Проект „Твоят час“ BG05M2OP001-2.004-0004 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.“
 • Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG05M20P001-2.1-0001“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • В училището функционират: училищен хор, фолклорен танцов ансамбъл „Мисионис“, вокално студио „Пъстра китка“, скаутски отряд „Герил войвода“, възрожденски театър „Искра любородна“, клуб „Евронавигатор“, клуб „Силата на словото“, клуб „Млади възрожденци“, клуб „Екология“, училищен парламент, доброволчески център.

 


Художник: Кирил Батембергски
Художник: Кирил Батембергски

Професор Никола Маринов
10 юли 1879 – 16 декември 1948

Никола Маринов Абаджиев е известен български художник живописец, роден в град Търговище. Учи в Художествената академия в Торино, Италия, където негови преподаватели са професорите Андреа Таверние и Джакомо Гросо. През 1903 година завършва специалност „Живопис“ със златен медал и остава да рисува в Италия през следващите две години. След завръщането си в България през 1906 година работи като учител в София до 1919 г., а между 1919 и 1921 г.е щатен художник към Министерството на народното просвещение. През 1921 г. става професор в Художествената академия, където преподава до 1940 година. Сред неговите ученици са някои от най-изтъкнатите български художници: Илия Бешков, Александър Жендов, Ненко Балкански, Илия Петров, Александър Стаменов, Иван Ненов, Василка Генадиева и други. В периода 1935—1937 година Маринов заема поста ректор на Академията.
Твори основно живопис, като предпочитаната от него техника е акварелът. Рисува портрети, пейзажи и фигурални композиции, отличаващи се с богати нюанси на цвета. Автор е и на мното стенописи в църкви в Пловдив, Ловеч, Бяла черква, Перник, в храм – паметника „Александър Невски“ в София.
Никола Маринов участва в много самостоятелни и колективни изложби в България и чужбина: в Белград, Берлин, Венеция, Загреб, Рим. Негови картини днес са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, градските галерии в Бургас, Варна, Велико Търново, Кърджали, Пловдив, Разград, Търговище, Хасково. Галерията в Търговище носи неговото име.

 


Девиз на училището:
„Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!“


Химн на училището:
Текст – Елина Богословова
Музика – Емилия Илиева

***

В хубав град, в една страна,
има светъл храм на чудеса…
Тук даряват ни със знание
и европейско възпитание.

Припев:
Любима Втора гимназия,
училище за дарования!
Нека името ти свети,
да пребъде то във вековете!

Музиката, песента –
все живеят в нашите сърца.
Първи сме на фестивалите
и носим призове, медалите.

С четките рисуваме
ний шедьоврите бленувани.
Взели цветове – феерии
ще покорим в света галерии.

Ще запазим спомен мил,
на учителя благодарим.
Чест за нас е и призвание
вред да прославяме България!

Skip to content