май 19, 2024

Национално външно оценяване 7 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 г.

  • Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО за VII клас през учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2023-2024 година

Тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години

Тестове и верни отговори от НВО за VII клас по години


Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас, както следва:

  • Изобразително изкуство – 24.06.2024 г.
  • Музика – 25.06.2024 г.

Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас 

Skip to content