май 19, 2024

Национално външно оценяване 10 клас

ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 г.

 • Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
 • Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
 • Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:
  • Писмена част
   • за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
   • за ниво А2, начало 09,30 часа
   • за ниво А1, начало 10,00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.
 • Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Модел на НВО X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по български език и литература в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по математика в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по чужд език в X клас за учебната 2023-2024 година

Модел на НВО по ИТ за измерване на дигитални компетентности в X клас за учебната 2023-2024 година

Тестове и верни отговори от НВО за X клас

Skip to content