май 19, 2024

Държавни зрелостни изпити (ДЗИ)

ЗА УЧЕБНАТА 2023/24 г.

Сесия май – юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май 2024 г

Сесия август – септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

Заповед № РД09-2046/28.08.2023 г. за определяне дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2023/2024 година

Изпитни материали за ДЗИ

Изпитни материали за ДЗИ по години

Изпитни материали за ДЗИ по предмети

Справочни материали за ДЗИ

Скала за оценяване

Skip to content