май 19, 2024

Персонал

Директор

Анета Куманова

Заместник-директори по учебната дейност

Пламен Иванов
Елеонора Панайотова
Катя Александрова

Заместник – директор по административно – стопанската дейност

Даниела Трендафилова

Педагогически специалисти: начален етап

Ана Цанкова
Виолета Василева
Виолета Русева
Галя Георгиева
Гюлфие Хюсеинова
Даниела Лазарова
Дишка Иванова
Дияна Стоянова
Живка Жекова
Калин Кръстев
Калина Георгиева
Мариана Атанасова
Маринела Колева
Милена Тенчева
Палвир Жечев
Пенка Асенова
Румянка Добрева
Светлана Михайлова

Педагогически специалисти: учители в група за ЦДО – начален етап

Антоанета Стоянова
Боряна Стоянова
Галина Михайлова
Дафинка Стоянова
Десислава Василева
Евдокия Ненова
Калоян Илиев
Кристина Димитрова
Макбуле Хатибова
Наталия Илиева
Нелифер Карадай-Зевджетова
Неслихан Ереджебова
Николай Георгиев
Радка Атанасова
Светлана Стоянова
Цветанка Димитрова
Цветелина Бонева – Аферин

Педагогически специалисти: прогимназиален етап

Алекс Александров
Анжела Георгиева
Антонина Георгиева
Галин Григоров
Галина Петрова
Даниела Петкова
Деница Йорданова
Десислава Христова
Десислава Цанкова
Диан Бонев
Диана Ангелова
Емил Маринов
Илиана Димитрова
Константин Адамов
Маилда Исмаилова
Мариана Неделчева
Мария Илиева
Надка Владимирова
Пламен Иванов
Полина Маркова
Станислав Петров
Стела Стоянова
Цветелина Кирилова

Педагогически специалисти: гимназиален етап

Антоанета Атанасова
Блага Вълчева
Венета Янева
Венка Петрова
Виолета Драганова
Галина Георгиева
Гинка Господинова
Деница Иванова
Десислава Станкова
Десислава Трифонова
Диана Денчева
Диана Савова
Евгения Костова – Христова
Елеонора Иванова
Емилия Илиева
Зоя Мирчева
Йоанна Маркова
Камелия Колева
Катя Найденова
Кристина Петрова
Марияна Стефанова
Милена Драгнева
Невяна Петкова
Петър Божанов
Петя Грудева
Петя Димова
Петя Стефанова – Глеридис
Полина Стефанова
Поля Дончева
Реджеб Реджеб
Светлана Косева
Светлана Николова
Симона Рускова
Славка Георгиева
Соня Ненкова
Стефан Иванов
Татяна Николова
Татяна Панайотова

Психолог

Грета Тошева

Педагогически съветник

Стойне Калайджийски

Администрация

Елена Димитрова – гл. счетоводител
Нели Минчева – домакин
Теменужка Горчева – секретар
Диана Николова – ЗАТС

Медицински персонал

Станислава Стоянова
Красимира Кръстева

Skip to content