Администрация

Главен счетоводител:

Елена Димитрова

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 170
ел. поша: 2su@2su-tg.com


Завеждащ административна служба:

Живка Божинова

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0895 508 777
ел. поша: 2su@2su-tg.com


Домакин:

Нели Минчева

 

тел. 0601 / 6 48 93
ел. поша: 2su@2su-tg.com


Секретар:

Теменужка Горчева

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 163
ел. поша: 2su@2su-tg.com