Администрация

Главен счетоводител:

Елена Димитрова

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 170
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg


Завеждащ административна служба:

Живка Божинова

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0895 508 777
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg


Домакин:

Нели Минчева

 

тел. 0601 / 6 48 93
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg


Секретар:

Теменужка Горчева

 

тел. 0601 / 6 48 94
моб. тел. 0894 679 163
ел. поща:
info-2501694@edu.mon.bg