Прием в 5 клас за учебната 2019/2020 година

ПАРАЛЕЛКА С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА МУЗИКА Начин на балообразуване: Сбор от оценките по БЕЛ, Математика и Музика от удостоверението за

Прочетете повече