Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Прочети още

Прочетете повече

Потвърждение от родител за отсъствие на ученик

Приложение №5 – потвърждение при отсъствие поради медицински причини

Приложение №6 – потвърждение при отсъствие поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование

Прочети още

Прочетете повече