Информация за провеждане на изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство.

Изпитът за проверка на способностите по Изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2021 г. във Второ СУ “Проф Никола Маринов”

Прочетете повече