Информация за провеждане на изпит за проверка на способностите по Изобразително изкуство.

Изпитът за проверка на способностите по Изобразително изкуство ще се проведе на 21.06.2021 г. във Второ СУ “Проф Никола Маринов”

Прочетете повече

Заповед № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО – Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по профили и професии.

Заповед № РД 06-47/24.03.2020 г. на началника на РУО – Търговище за утвърдения държавен план-прием за учебната 2020/2021 година по

Прочетете повече

Информация за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас

Информация за дейностите по приемане на ученици след завършен VII клас в държавни и общински училища за учебната 2019/2020 г. съгласно наредба № 10/01.09.2016 г.

Прочетете повече