График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

График (утвърден със Заповед № РД-З-99/27.01.2022 г. на кмета на община Търговище) на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град Търговище за учебната 2022/2023 година

Прочетете повече