Преустановяване на присъствения образователн процес за ученици от V до XII клас.

От 22.10. до 30.10.2020 г. със заповед на министъра на образованието и науката е преустановен присъствения образователн процес за ученици

Прочетете повече

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити през учебната 2020/2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности

Прочетете повече