График на дейностите по приемане на ученици в VIII и XI клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас

Прочетете повече