График на дейностите по приемане на ученици в VIII и XI клас за учебната 2022/2023 г.

Заповед № РД09-1808/31.08.2021 г. за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII и в XI клас

Прочетете повече

Дати за провеждане на изпити за проверка на способностите за учебната 2021/2022 г.

Дати за провеждане на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в VIII клас и в XI клас

Прочетете повече