График на дейностите по приемане на ученици след основно образование за учебната 2019/2020 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания (НВО) в IV,

Прочетете повече

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 г.

Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище, в сила от 31 януари 2019 година

Прочетете повече