„Математика, спорт и култура“ – състезание, посветено на 1 ноември

Четвъртокласниците от групата за ЦОУД, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, включени в клуб „Приятели на математиката“, проведоха интересно състезание

Прочетете повече