Проект за гражданско образование на ученици от 2 СУ „Професор Никола Маринов“

Стартира обучение за гражданско образование по проект “Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна

Прочетете повече