Разнообразни дейности за изпълнение Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Динамична и богата на събития беше седмицата 22 – 24.04.2019 г. за групата за целодневна организация на учебната дейност III

Прочетете повече

Достойно представяне в детската олимпиада по безопасност на движението

На 19.04.2019 г., във Втората детска олимпиада по безопасност на движението, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се представи достойно.

Прочетете повече