Разнообразни дейности за изпълнение Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Динамична и богата на събития беше седмицата 22 – 24.04.2019 г. за групата за целодневна организация на учебната дейност III

Прочетете повече