Второ СУ „Професор Никола Маринов“-член на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”

На 11.10.2019г., на редовно заседание на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”, единодушно се реши училището

Прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения с предмет:

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения с предмет:
„Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г.
във
Второ СУ “Професор Никола Маринов”

Прочетете повече