Второ СУ „Професор Никола Маринов“-член на „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”

На 11.10.2019г., на редовно заседание на Управителния съвет на сдружение „Асоциация на Кеймбридж училищата в България”, единодушно се реши училището

Прочетете повече

ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения с предмет:

ОБЯВЛЕНИЕ
за набиране на предложения с предмет:
„Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г.
във
Второ СУ “Професор Никола Маринов”

Прочетете повече

Благотворителност вместо цветя за първия учебен ден във Второ СУ “Професор Никола Маринов“ гр.Търговище

Уважаеми ученици, родители, приятели! Да помогнем на Беркай Феимов Ахмедов, на 27 години, бивш ученик на Второ СУ „Проф.Никола Маринов“!

Прочетете повече