ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 • І. Данни за детето, участващо в класиране за прием в първи клас

 • 3. Адресна регистрация
 • II. Данни за брат/сестра на детето (близнаци), заявили еднакво желание за прием в първи клас

  т. 1 и 2 се попълва се само ако детето има сестра/брат, които са близнак/тризнак
 • IIІ. Данни за брат/сестра на детето до 12 годишна възраст, ученици във Второ СУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище

 • ІV. Данни за родителите/настойниците или други лица, полагащи грижи за детето/децата

 • 1. Майка/настойник
 • 2. Баща/настойник
 • Адресна регистрация
 • Адресна регистрация
 • V. НАЛИЧИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ, ДАВАЩИ ПРЕДИМСТВО НА ДЕТЕТО ПРИ КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 • Допълнителни критерии:
 • Точка
 • 1. Дете с двама починали родители
 • 5
 • (огражда се верният отговор)
 • 2. Дете с един починал родител
 • 4
 • (огражда се верният отговор)
 • 3. Дете с трайни увреждания с 50 и повече %
 • 3
 • (огражда се верният отговор)
 • 4. Друго/други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се във Второ СУ "Професор Никола Маринов" гр. Търговище"
 • 2
 • (огражда се верният отговор)
 • 5. Дете, завършило подготвителна група в избраното училище
 • 1
 • (огражда се верният отговор)
 • 6. Дете от семейство с повече от две деца
 • 1
 • (огражда се верният отговор)
 • VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДЕТЕТО И В ДРУГИ УЧИЛИЩА В ГР. ТЪРГОВИЩЕ

 • Date Format: DD slash MM slash YYYY