април 13, 2024

Ученици посетиха Екомузея в Русе

ДейностиПриродоматематически

Ученици от клуб „Малки природолюбители“ – V клас и клуб „Млади биолози“ – VIII клас, Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище, посетиха Екомузея с аквариум в Русе. Те разгледаха богатата колекция от вкаменелости, както и диорами, представящи различни животински видове в реална среда. Тук се намира и най-големият сладководен аквариум в България с риби от Дунав и вливащите се в него реки. Експозицията с праисторическите животни също предизвика интереса на учениците. Ръководители на клубовете са Цветелина Кирилова и Катя Александрова – старши учители по биология и здравно образование. Младите природолюбители споделиха, че и през следващата учебна година с голямо желание ще се включат в клубовете по интереси.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content