май 19, 2024

Толерантността е короната на едно общество, постигнало усещането за цялост, въпреки различията

Новини

Толерантността е короната на едно общество- короната, която показва колко пъстър е животът, благодарение на това, че сме различни! Да бъдеш толерантен днес в многообразието от различия и феерия от цветни хора- на това учим учениците на Второ СУ.

Да обичаш другите и им прощаваш така, както на себе си е пътят към един по-добър свят. С послания за доброта, търпение, разбирателство и приятелство учениците от 1а клас при II СУ „Професор Никола Маринов“, гр.Търговище отбелязаха Международния ден на толерантността.

Първокласниците изработиха плакат – цвете на толерантността, с което показаха, че трябва да приемаме хората такива, каквито са. Да се отнасяме към всички независимо от различията им с внимание, търпение, уважение, съчувствие и емпатия.

След като едва в първи клас разбраха какво е толерантността, най-малките възпитаници на Второ СУ отправиха своето послание:„Нашите ръчички са нашите обещания да бъдем толерантни към другите хора, за да може всички по света да са усмихнати и щастливи.“

Учениците заедно с техните учители – Виолета Василева, Цветелина Бонева и психолога на училището – г-жа Грета Тошева изработиха и цветя с основните правила за толерантност. Водиха дискусия по всяко едно от тях и си обещаха да се стараят да ги спазват.

„Постигането на толерантно общество е една от най-трудните задачи. Точно това ни кара и ние като институция да се стремим да зададем посоката на приемането, осъзнаването и радостта от различията помежду ни. От най-ранна ученическа възраст възпитаниците разбират, че светът е толкова очарователен, именно защото е шарен.“- добави директорът на училището- Анета Куманова.

Skip to content