април 17, 2024

АЗ СЪМ – ТОЙ Е: първото предизвикателство по БЕЛ към петокласниците

НовиниХуманитарни

Най-малките ученици от прогимназиален етап на обучение изпълниха успешно първата си проектна задача по български език на тема „Аз съм- той е“. Петокласниците от всички паралелки бяха поставени пред „предизвикателството“ да се самопредставят или да представят своя любима личност, като демонстрират уменията си за съобразяване с условията на общуване, използване на подходящи езикови средства и задължително спазване на книжовния изговор и речевия етикет.

Идеята за този проект е провокирана от наблюденията на техния учител- госпожа Н. Владимирова, върху речевата култура на учениците. Все по-силното присъствие на електронното общуване между децата води до несъзнателно, но упорито пренебрегване на красотата на „живото“ слово, както и до затруднения и неумение да се изгражда смислово и логически издържан текст, в който да има точност, яснота и пълнота на изказа. Все повече се предпочитат съкращенията, емотиконите, жаргонът, разговорните думи в писмените и устните текстове във виртуалното пространство, което е много тревожен факт.

След като в различните типове уроци беше изяснена същността на понятията “електронно общуване“, „речева ситуация“ и „формули на речевия етикет“, учениците стигнаха до извода колко важно е да познават значението на етикетните формули, както и да ги прилагат в различните видове общуване. Петокласниците сами направиха своя избор в какъв формат да изготвят проекта си: самопредставяне чрез кратък видеоклип или представяне на личност чрез кратко презентиране или оформено на хартия. Предварително бяха изяснени изискванията и критериите за оценка. Учениците приеха задачата с интерес и показаха много добри резултати при нейното изпълнение- проявиха творчество, оригиналност, находчивост и като носители на българския език спазиха важното изискване за езиковата култура– книжовен изговор, речев етикет и уместно подбрани езикови средства.

Проектът е свързан с раздела „Езикът – общуване и текст“ и е заложен към урока „Общуване в официална и неофициална обстановка. Книжовен изговор. Представяне и самопредставяне“, предвиден за създаване на устни и писмени ученически текстове. Проектно базираното обучение превръща ученето в една интересна история и често се прилага в часовете по БЕЛ.

Skip to content