май 21, 2024

Седмица на розовата фланелка във Второ СУ Търговище

Дейности

Всяка година, в последната сряда на февруари, милиони ученици в десетки страни се обличат в розово, за да кажат „Не на насилието в училище!“ През тази година за ден на борбата с насилието и тормоза бе обявен 28 февруари. Поради лошите атмосферни условия и обявените неучебни дни, учениците от Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище отбелязаха този ден по-късно, обявявайки дните от 6 до 9 март 2018 г. за Седмица на розовата фланелка. Те организираха интересни и полезни изяви:

  • Караоке и изпълнения на ученици от профил „Изкуства – музика“ VІІІ клас – за V, VІ и VІІ клас
  • Раздаване на флаери и други тематични материали за превенция на насилието – от доброволци от ІХ, Х и ХІ клас и представители на Училищния парламент
  • Изработване на макет на розова фланелка с послания на ученици от ІV клас
  • Разговор на ученици и родители за насилието, агресията, тормоза – чрез картичката „Ден на розовата фланелка 2018 – да поговорим с мъжете!“ – в група за целодневна организация на деня във ІІ клас.

Инициативите през Седмицата на розовата фланелка се реализираха в резултат на активността и креативността на Пл. Иванов – заместник-директор, Ст. Калайджийски – педагогически съветник, Ст. Иванов – старши учител по музика, Р. Добрева – старши учител в начален етап, Г. Велиева – старши учител в група за целодневна организация на деня, на много от класните ръководители и учители.

Отбелязването на Деня на розовата фланелка ни напомня, че тормоз в училище съществува, и ни приканва да помислим как можем да се противопоставяме на тормоза всеки ден.Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content