юни 21, 2024

Ученици в музея – Европейски дни на културно-историческото наследство

Хуманитарни

Учениците от VІІІ б клас на Второ СУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се включиха в Европейските дни на културно-историческото наследство. На 30.09.2017 г. те посетиха Регионалния исторически музей в града и разгледаха експозициите в „Хаджи -Ангеловата къща“ и Славейковото училище. Посрещна ги директорът на музея Магдалена Жечева. Д-р Тоня Иванова – главен уредник в отдел „Нова и най-нова история”, и Диана Жекова – уредник в отдел „Етнография”, разказаха на учениците за бита и поминъка на жителите на нашия град, за естетиката на възрожденската градска къща и живота в нея, за търговията и прочутия Ескиджумайски панаир, за будните жители, които поискали да имат светско училище… Всички ученици бяха посещавали музейния комплекс и преди, но отново изпитаха вълнение при срещата с миналото.

Всяка година, през септември, в качеството си на пълноправен член на Европейския съюз, България отбелязва Европейските дни на културно-историческото наследство. Събитието се отбелязва в около петдесет европейски страни. През 1991 година Съветът на Европа официално постановява създаването на движението „Европейски дни на наследството“, към което Европейският съюз се приобщава, поемайки мисията да координира международното му разпространение. От 1999 година инициативата се осъществява и в България с национален координатор Министерството на културата. Общоевропейската тема, под която преминават Дните през настоящата година, е „Наследство и природа: пейзаж от възможности“.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content