април 13, 2024

„Древногръцки богове“ – състезание по литература в V г клас

Хуманитарни

На 06.10.2017 г. учениците от V г клaс на Второ СУ ,,Проф. Никола Маринов“ Търговище проведоха интерактивен урок състезание по литература, под ръководството на Симона Панова – учител по български език и литература. Изпълнявайки разнообразни изследователски задачи, петокласниците описваха как древните гърци си представят живота на боговете, по какво безсмъртните приличат на хората и по какво се различават от тях. Учениците доказваха и илюстрираха своите отговори, като работиха разделени на екипи. На финала на състезанието ученическото жури даде оценка за презентациите на всеки екип.

Интерактивните уроци по български език и литература дават възможност на учениците да влязат в различни роли, да демонстрират своите възможности в конкретна комуникативна ситуация, да представят готови продукти, резултат от проучвания на различни източници.

 

Йорданка Филева – главен учител

МРеби

Администратор на сайта: Мехмед Реби тел. 0893693204, e-mail: mehmed.rebi@2su-tg.com

Skip to content