График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

График за провеждане на консултации по учебни предмети на учители с ученици за II учебен срок на учебната 2017/2018 година.

Прочетете повече

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи /2017-2018/

Прочети още<а>

Прочетете повече